Wystawa z naszym kościołem jako zabytkiem architektury modernistycznej.
"Zabytki Architektury Modernistycznej Województwa Podlaskiego", to wystawa, która 26 czerwca została otwarta w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku. Prezentuje zabytki modernistyczne z naszego regionu a wśród nich naszą świątynię. 
Oprócz naszego kościoła można tam znaleźć kościół św. Rocha w Białymstoku oraz świątynię w Dojlidach.
Więcej o wystawie  https://www.facebook.com/watch/?v=1807903476023003

Rejestr zabytków: https://www.nid.pl/pl/Informac…